ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ

Осы құпиялылық саясаты (бұдан әрі – «Саясат») «DAR Tech» ЖШС ұйымының (бұдан әрі – «Әкімші») 5Qbe платформасын пайдаланушылардан (бұдан әрі – «Пайдаланушылар») алынатын дербес ақпаратты пайдалану ережелерін белгілейді. Саясат мәтіні Пайдаланушыларға Интернет желісінде 5qbe.kz/auth желілік адресі бойынша қолжетімді. Платформаны пайдалану Пайдаланушының Саясатпен және оның талаптарымен келісуін білдіреді. Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатының талаптарымен келіспесе, ол Платформаны пайдалануды тоқтатуға міндетті. Осы Құпиялылық саясатының сөзсіз акцепті Пайдаланушының Платформаны пайдалануының басталуы болып табылады.
 1. Әкімші алатын ақпарат
  1. Әкімші Саясатта белгіленген мақсаттарда Пайдаланушының дербес деректерін, техникалық, биллингтік және Пайдаланушыға қатысты басқа да ақпаратты жинайды, қол жеткізе алады және пайдаланады.
  2. Пайдаланушының дербес деректері деп Платформаны пайдалану кезінде Пайдаланушы Әкімшіге беретін келесі ақпарат түсініледі:
   1. IP адресі;
   2. Құрылғының операциялық жүйесінің түрі;
   3. Компьютер және/немесе құрылғының жабдығының бірегей сәйкестендіргіштері.
  3. Пайдаланушының дербес деректері деп сондай-ақ Әкімші платформасына ауысу, Әкімші платформасында тіркелу және/немесе авторландыру және Әкімші платформасын пайдалану кезінде Пайдаланушы Әкімшіге беретін келесі ақпарат түсініледі:
   1. Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса);
   2. Суреті;
   3. Электрондық пошта адресі;
   4. Байланыс телефоны;
   5. Онлайн курстан өту нәтижелері;
   6. Хабарламалар, пікірлер;
   7. Пайдаланушы кіретін Әкімші платформасының беттері;
   8. Интернет-браузер туралы деректер.
   9. Пайдаланушының әрекеттері, оның ішінде Пайдаланушы хабарламаларының фактілері, уақыты, алушылары туралы биллингтік ақпарат деректері.
  4. Әкімші платформасына ауысқан, Әкімші платформасында тіркелу және/немесе авторландыру, Әкімші платформасын пайдалану және Әкімші платформасында ақылы Онлайн курсты сатып алуға өтінім берген жағдайда, Әкімші Пайдаланушының ақылы Онлайн курстарды сатып алуға өтінімде орналастырған Пайдаланушының төлем ақпаратына, атап айтқанда, банктік шоттардың деректемелеріне немесе электрондық ақшалай қаражат операторларында ашылған шоттардың деректемелеріне қол жеткізе алады.
  5. Әкімші Пайдаланушының есеп деректерін (электрондық пошта адрестері мен құпия сөзді) Әкімші платформасында сақтау үшін cookie файлдарын пайдаланады, егер Пайдаланушының бағдарламалық құралдары мен құрылғысы мүмкіндік берсе және Пайдаланушы тиісті құрылғы мен бағдарламалық құралдардың тиісті баптауларын орнатқан болса, Пайдаланушы оған қол жеткізе алады.
 2. Дербес деректер
  1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу деген Пайдаланушының дербес деректерін жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), пайдалануды, табыстауды (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, алып тастауды, жоюды білдіреді.
  2. Пайдаланушы тіркелу және/немесе авторландыру және Әкімші платформасын пайдалану кезінде берілетін Пайдаланушының дербес деректерін өңдеуге, соның ішінде Әкімші мен Пайдаланушы арасындағы келісімдерді орындау үшін мұндай дербес деректерді үшінші тұлғаларға табыстауға келісімін береді, тіпті мұндай табыстау басқа мемлекеттердің аумағына жүзеге асырылса да (трансшекаралық тасымалдау).
  3. Пайдаланушы Әкімші платформасын пайдаланған кезде оның дербес деректерін өңдеу мақсатында Әкімші оның суретін Пайдаланушының фотосуреті (аватар) ретінде тегін негізде пайдалануға келісім береді. Пайдаланушы үшінші тұлғалардың суреттерін Пайдаланушының фотосуреті (аватары) ретінде дәл осындай мақсаттарда және сол жолмен пайдаланудан бас тартуға міндеттенеді.
  4. Пайдаланушыға қатысты оның құқықтары мен мүдделерін қозғайтын және/немесе ол үшін құқықтық салдары бар шешім қабылдануы мүмкін жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді өңдеу автоматтандырылған режимде жүзеге асырылады. Мұндай жағдайларда дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын Әкімші қызметкерлері осындай өңдеу кезінде оларға белгілі болған дербес деректерді жарияламауға міндеттенеді.
  5. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеуді Әкімші әртүрлі дерекқорларды пайдалана отырып жүзеге асырады.
 3. Жауапкершілікті шектеу
  1. Әкімші платформасын пайдаланған кезде Пайдаланушы Әкімшімен Әкімші платформасын пайдалану туралы келісім жасасады, оның мәтіні осындай Платформада орналастырылады, сондай-ақ ол Әкімші платформасын пайдалану кезінде Пайдаланушының дербес ақпаратын пайдалану тәртібін реттейді.
  2. Әкімші платформасына ауысу, тіркелу және/немесе авторландыру, өзінің дербес деректерін енгізу, хабарламалар жіберу және Әкімші платформасына пікірлер қосу арқылы, Пайдаланушы мен Әкімші арасындағы Әкімшінің сайтын пайдалану туралы келісім негізінде Пайдаланушы Әкімшіге берілген дербес деректерді өз еркімен жалпыға қолжетімді етеді.
  3. Әкімші платформасы дербес деректердің жалпыға қолжетімді көзі болып табылмайды. Бұл жағдайда, егер Пайдаланушы белгілі бір әрекеттерді орындаса, оның дербес деректері тұлғалардың белгісіз тобына қол жетімді болуы мүмкін, бұл туралы Пайдаланушы осымен өз келісімін береді.
  4. Пайдаланушы Әкімші платформасында тіркелу кезінде Пайдаланушының көрсеткен электрондық пошта адресі мен байланыс телефонына, Әкімшіден немесе Әкімшінің тапсырмасымен басқа тұлғалардан ақпараттық жөнелтулер мен жарнамалық материалдарды алуға келісім береді.
 4. Пайдаланушы беретін ақпаратты пайдалану мақсаттары
  1. Пайдаланушы беретін ақпаратты Әкімші тек келесі мақсаттар үшін пайдаланады:
   1. Әкімші платформасын пайдалану туралы Әкімші мен Пайдаланушы арасындағы келісім бойынша Пайдаланушы алдындағы Әкімшінің міндеттемелерін орындау;
   2. Пайдаланушымен байланыс орнату және қолдау;
   3. Пайдаланушының электрондық пошта адресіне ақпараттық және басқа сипаттағы хабарламалар жіберу;
   4. Әкімші платформасының қызмет көрсету сапасын жақсарту және оны жаңғырту;
   5. Әкімші платформасында Пайдаланушыны тіркеу және сәйкестендіру, Әкімші платформасында Пайдаланушының есеп жазбасын басқару;
   6. Әкімшінің атына уәкілетті органдардан тиісті сұрау салу түскен жағдайда сот төрелігін жүзеге асыру;
  2. Әкімші Пайдаланушылар беретін ақпараттың шынайылығын, Пайдаланушылардың құқық қабілеттілігін тексеру құқығын өзіне қалдырады.
 5. Пайдаланушы беретін ақпаратты қорғау үшін қабылданатын шаралар
  1. Әкімші платформасындағы мұндай ақпаратқа Әкімші қызметкерлері мен серіктестеріне, үшінші тұлғаларға қол жеткізуді шектеу (Әкімшінің Пайдаланушы алдындағы міндеттемелерін орындауы үшін Әкімшіге қажетті ақпаратты беруді қоспағанда), сондай-ақ осындай деректерге қатысты құпиялылық режимін бұзғаны үшін осындай тұлғаларға санкциялар салу арқылы Әкімші Пайдаланушылар беретін ақпаратты заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттер жасауынан қорғау үшін қажетті және жеткілікті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қолданады.
  2. Әкімші Пайдаланушылар берген ақпараттың статистикалық деректермен біріктірілмейтініне, үшінші тұлғаларға берілмейтініне және Саясатта көзделген жағдайларды қоспағанда, жария етілмейтініне кепілдік береді.
  3. Әкімші Пайдаланушылар туралы ақпаратты бөлек сатпайды немесе табыстамайды. Мұндай ақпарат Әкімші ішінара немесе толық қайта ұйымдастырылған жағдайда ғана табысталуы мүмкін.
  4. Әкімші Пайдаланушыға ол берген ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігін беру, мұндай ақпаратты редакциялау, үшінші тұлғалардың мұндай ақпаратқа қол жеткізу баптауларын белгілеу бойынша техникалық және ұйымдастырушылық шараларды қабылдайды.
 6. Әкімшінің құқықтары
  1. Әкімші Пайдаланушы берген иесізденген ақпарат негізінде статистикалық және басқа зерттеулер жүргізуге құқылы. Әкімші жарнаманы нысаналауды жүзеге асыру үшін мұндай зерттеулерге үшінші тұлғаларға рұқсат беруге құқылы. Пайдаланушы Саясатты қабылдау арқылы мұндай зерттеулерге және нысаналы жарнаманы алуға келісімін береді. Пайдаланушы Әкімші платформасының тиісті бетінде көрсетілген адрес бойынша Әкімшіге хабарласу арқылы қайтарып, мұндай келісімнен кез келген уақытта бас тарта алады. Сондай-ақ Пайдаланушы, егер Пайдаланушының құрылғысында немесе Пайдаланушы құрылғысындағы бағдарламалық құралдарда техникалық мүмкіндік болса, құрылғыға немесе бағдарламалық құралдарға жарнаманы нысаналауды жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты Әкімші платформасы арқылы жіберуге дербес тыйым сала алады.
  2. Әкімші Пайдаланушылар туралы ақпаратты мемлекеттік органдарға сот үдерісі шеңберінде немесе сот шешімі, мәжбүрлеп орындалуға жататын сұрау негізіндегі тергеу жүргізу шеңберінде немесе ынтымақтастық тәртібімен, сондай-ақ заңнамада көзделген басқа жағдайларда беруге құқылы.
  3. Әкімші алаяқтық әрекеттерді анықтау және жолын кесу үшін, техникалық кемшіліктерді немесе қауіпсіздік мәселелерін жою үшін Пайдаланушылар туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы.
  4. Әкімші үшінші тұлғаларға, соның ішінде Әкімші платформасының басқа пайдаланушыларына, егер Пайдаланушы бұған келісімін берген болса, сондай-ақ егер мұндай табыстау Пайдаланушымен жасалған келісімдер бойынша Әкімші алдындағы міндеттемелерін орындау үшін қажет болса, Пайдаланушы туралы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етуге құқылы.
 7. Пайдаланушының құқықтары
  1. Әкімші платформасында өзі туралы ақпаратты орналастыру арқылы Пайдаланушы оны жалпыға қолжетімді ете алады, бұл ретте Пайдаланушы ақпаратты іздеу жүйелерінде индекстеуге болатындығын түсінеді және осыған байланысты жеке, отбасылық және басқа құпияларға қатысты мәліметтердің ашылу тәуекелдерін қабылдайды.
  2. Пайдаланушы Әкімші платформасында бұл үшін қажетті әрекеттерді орындау арқылы, ал мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда info@5qbe.kz электрондық пошта адресі бойынша Әкімшіге хабарласу арқылы Пайдаланушы берген ақпаратты кез келген уақытта жоя алады немесе өзгерте алады. Бұл ретте Пайдаланушы Әкімші заңнамамен рұқсат етілген жағдайларда мұндай ақпаратты пайдалануды жалғастыруға құқылы екенін түсінеді. Ақпараттық жөнелтулер мен жарнамалық материалдарды алуға келісімін Пайдаланушы кез келген уақытта Әкімшіге тиісті хабарламаны дәл осылай жіберу арқылы қайтарып алуы мүмкін.
 8. Жаңа редакциялар
  1. Әкімші Саясатқа өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушы Әкімші платформасын пайдаланған сайын Саясат мәтінімен танысуға міндетті.
  2. Саясаттың жаңа редакциясы Әкімші платформасында орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді. Саясаттың жаңа редакциясы тиісінше Әкімші платформасында жарияланғаннан кейін Әкімші платформасын пайдалануды жалғастыру Пайдаланушының Саясатты және оның талаптарын қабылдауын білдіреді.
  3. Саясат талаптарымен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Әкімші платформасын пайдаланбауы тиіс.
 9. Қайшылықтарды жоққа шығару
  1. Әкімші мен Пайдаланушы арасындағы келісімдерде Пайдаланушының дербес ақпаратын және/немесе дербес деректерін пайдалану туралы ережелер болған жағдайда, Саясаттың және осындай келісімдердің ережелері Саясатқа қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.